קרקס פלורנטין בע"מ, הכפר הירוק מיקוד 47800

קווי אוטובוס:

דן : 24, 47,48

אגד : 524,572 .

טלפון : 03-6483811

פקס: 03-6483857